www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password

  กรณีบริษัทมีคำสั่งให้ย้ายไปประจำสำนักงานสาขาอื่น
 พิมล
 Posted : 2006-05-20 23:36:23
จากกระทู้ 0003
1. ถ้าบริษัทให้ย้ายไปสาขาอื่น แต่เราไม่อยากไป หากบอกเลิกสัญญา จะได้รับค่าชดเชยพิเศษหรือไม่คะ
(อ่านคำตอบแล้วเข้าใจว่าไม่ได้ ใช่ไหมคะ)
2.แม้อำนาจในการสั่งโยกย้ายเป็นอำนาจของนายจ้าง แต่หากว่าเราเคยระบุไว้ในใบสมัครงานตั้งแต่ต้นแล้วว่า เราไม่สามารถไปปฏิบัติงานยังท้องที่อื่นได้ ถือว่าเป็นขอ้ตกลงการจ้างที่มีผลผูกพันนายจ้างหรือไม่ ถ้ามีผล กรณีเฃ่นนี้ คำสั่งโยกย้ายนี้มีผลหรือไม่ และหากไม่มีผลการถูกโยกย้ายเช่นนี้ หากเราไม่ไป ก็ถือว่าเป็นการบอกเลิกสีญญาจ้างกับนายจ้าง และก็ไม่ได้รับค่าชดเชยพิเศษใช่หรือไมคะ
2. กรณีการย้ายสถานประกอบการจากบางบอนมาเป็นบางกะปิ ทำให้เดินทางไม่สะดวก และนายจ้างไม่ได้จัดรถบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้วย กรณีเช่นนี้เป็นการบ้ายสถานประกอบการภาบในจังหวัดเดียวกัย หากเราไม่ไป เราสามารถบอกเลิกจ้างเพื่อขอรับเงินค่าชดเชยพิเศษได้หรือไม่คะ

 
  IP : (221.128.88.71)
แสดงความคิดเห็น

 legal_consult@one-st
 Posted : 2006-05-22 02:43:36   IP : (124.121.183.194)
สำหรับการย้าย มี 2 ลักษณะ คือ 1. การย้ายตัวบุคคลไปทำงานที่อื่น 2. การย้ายสถานประกอบกิจการ(บริษัทฯ) ไปตั้ง ณ สถานที่อื่น
หากเป็นการย้ายตัวบุคคล หรือย้ายคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง มิใช่การย้ายที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษตามกฎหมายนี้

ข้อความในใบสมัครงานโดยทั่วไปแล้วไม่อาจจะถือเป็นข้อตกลงการจ้างงานได้อย่างชัดเจน แต่อาจเป็นเพียงการแสดงเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งไว้แต่แรกเริ่มทำงานเท่านั้น สำหรับคำสั่งโยกย้ายดังกล่าวและหากเป็นการโยกย้ายเฉพาะบุคคล ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

สำหรับการย้ายสถานประกอบกิจการตาม ม. 120 มีองค์ประการการพิจารณาคือ
- นายจ้างย้านถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น
- การย้านดังกล่าว มีผลกระทบสำคัญ ต่อการดำรงชีพตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว
- นายจ้างต้องแจ้งหใลกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่แจ้งให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าบอกล่าวล่วงหน้า 30 วัน
- ลูกจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง
- ได้รับค่าชดเชยพิเศษ 50 %
- ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องให้คณะกรรมสวัสดิการฯ วินิจฉัยว่า ลูกจ้างได้รับผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติ มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษ หรือไม่ อย่างไร

โดยสรุป การย้ายสถานประกอบกิจการต้องมีองค์ประกอบการพิจารณาตามความละเอียดข้างต้น และลูกจ้งจะมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษ หรือไม่อย่างไร เป็นอำนาจของภาครัฐที่จะต้องทำหน้าที่ชี้ขาดครับ....
หากลูกจ้างเห็นว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิ...ให้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อภาครัฐเพื่อให้การช่วยเหลทอตามอำนาจหน้าที่ต่อไปครับ...

 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

1


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 50 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

ใส่รหัสผ่าน  
   
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]

 
 
 
   
     
www.one-stophr.com header-one


บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102 E-mail Address : webmaster@one-stophr.com