www.one-stophr.com header-one
จงติตนเองเหมือนกับที่ติคนอื่น... และจงให้อภัยคนอื่นเหมือนที่ให้อภัยตนเอง
 

www.one-stophr.com main-onestop
Username
Password
ความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะ ย้อนกลับ

อุปกรณ์ความปลอดภัย

Ø      ใช้หน้ากากกรองแสงหรือสวมแว่นตากรองแสงที่เหมาะสมกับงานสำหรับป้องกันสะเก็ดไฟและรังสี

Ø      สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่สามารถป้องกันอันตรายจากสะเก็ดไฟและไม่ลุกติดไฟง่าย

Ø      สวมรองเท้าชนิดหุ้มข้อหรือรองเท้านิรภัยตามความเหมาะสม

Ø      สวมถุงมือหนังชนิดไม่เปิดปลายนิ้วมือ

พื้นทีปฏิบัติงาน

Ø      พื้นอาคารโรงงานเป็นวัสดุทนไฟไม่ขรุขระหรือมีน้ำขัง

Ø      ผนังอาคารโรงงานเป็นวัสดุทนไฟและสูงจากพื้นอาคารโรงงาน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

Ø      มีฉากที่ทำจากวัสดุไม่ติดไฟ สำหรับป้องกันแสง รังสีและสะเก็ด

Ø      ไม่มีวัสดุติดไฟง่ายหรือ วัสดุไวไฟ ในบริเวณที่ทำการเชื่อมโลหะและบริเวณใกล้เคียง

Ø      มีการระบายอากาศในโรงงานและบริเวณที่เชื่อมโลหะเพียงพอ

Ø      มีแสงสว่างเพียงพอ

เครื่องเชื่อมโลหะและอุปกรณ์

กรณีการเชื่อมด้วยไฟฟ้า

Ø      เครื่องเชื่อมโลหะแต่ละเครื่องมีอุปกรณ์ป้องกันหรือสวิทช์ตัดตอนไฟฟ้า  เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด

Ø      ตู้เชื่อมมีการต่อสายดินทุกเครื่อง

Ø      ไม่มีลวดทองแดงหรือโลหะอื่นแทนฟิวส์ตะกั่ว

Ø      สายไฟฟ้าที่ใช้มีคุณสมบัติตามาตรฐานเหมาะสมกับงานและต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยเสมอ

กรณีการเชื่อมด้วยก๊าซอะเซติลีนและก๊าซอื่นๆ

Ø      ถังก๊าซและอุปกรณ์มีคุณสมบัติตามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและมีสัญลักษณ์ของสีตามมาตรฐานบอกชนิดของก๊าซที่บรรจุอยู่ภายใน

Ø      ถังก๊าซตั้งหัวขึ้นและมีสายผูกยึดกันล้มกับสิ่งที่มั่นคง

Ø      ถังบรรจุก๊าซและถังผลิตก๊าซอะเซตอลันที่เกจวัดความดันของถัง, วาล์ควบคุมความดันและเกจวัดความดันที่ใช้งาน ที่อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย

Ø      ถังก๊าซมีวาล์วนิรภัย  และตั้งวาล์วนิรภัยให้เปิดที่ความดันที่เหมาะสม

Ø      วาล์วท่อและอุปกรณ์ที่ใช้กับก๊าซออกซิเจนไม่มีน้ำมันไขหรือจารบี

Ø      ไม่ใช้ท่อทองแดงเป็นท่อนำก๊าซอะเซติลีนหรือส่วนประกอบ

Ø      หัวเชื่อมอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย

 

 
 
   
     
www.one-stophr.com header-one


บริษัท วันสต๊อปเอ็ชอาร์ จำกัด เลขที่ 33/41 ลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7445, 081-819-4332 โทรสาร :02-511-3903 ต่อ 102 E-mail Address : webmaster@one-stophr.com